Általános Szerződési Feltételek

A jelen ÁSZF tartalmazza a capitalonline.hu (továbbiakban: Honlap) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

 

A Honlap címe: https://capitalonline.hu

 

A honlap üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Cégnév: US Capital Kft.

Székhely címe: 1106 Budapest, Maglódi út 6.

Cégjegyzékszám: 01-09-354299

Nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Statisztikai számjel: 26378435—4690-113-01

Adószám: 26378435-2-42

Bankszámlaszám: 11742094-26991067-00000000

 

Az általános szerződési feltételek elfogadása 

 1. A regisztráció során a felhasználó, ha a Honlap szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Honlap felhasználója között.
 2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Honlap szolgáltatásait. Nem regisztrálhat.

 

A szolgáltatás lépései: 

 1. Regisztráció
 2. Szolgáltatói besorolás Markenting szolgáltató/Felhasználó
 3. Megrendelés
 4. Szolgáltató a megrendelést kiajánlja Marketing szolgáltatók felé
 5. Marketing szolgáltató ajánlatot küld
 6. Szolgáltató a Marketing szolgáltató ajánlatát továbbítja Megrendelő részére
 7. Megrendelő az ajánlatot elfogadja, visszaigazolja
 8. Projekt létrejötte

 

A szerződés létrejötte: 

 1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Honlap oldalain, és a Megrendelő a Marketing szolgáltató ajánlatát elfogadja, akkor Szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja szerződés jön létre a felhasználó és a szolgáltató között.
 2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
 3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Honlap elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára a Honlapon történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

 

Árak

Ajánlatban elfogadott árak vannak, melyek nettó összegben kerülnek az ajánlatban feltüntetésre.

 

Számlázás

A honlapon keresztül kerül megküldésre a díjbekérő, előleg számla, részszámla, végszámla.

 

Fizetési mód

Banki átutalás (előre utalás) a társaság OTP Bank Nyrt-nél vezetett számlájára.

 

Szolgáltatás dokumentálása

A marketing tevékenység közvetítése ezen a Honlapon csatolt dokumentumok feltöltésével történik a Felhasználótól beérkezett ajánlattól a projekt lezártáig. Marketing szolgáltató és Felhasználó is vállalja, hogy a Honlapon keresztül kommunikál és küld egymás részére a marketing anyagokat, illetőleg a marketing megjelenések igazolásait.